POVRŠINA

Stari Grad_Layout.jpeg UPU ZOGONKE obuhvaća 109.000 m² površine zemljišta od čega je približna površina građevinskog zemljišta 74.600 m². Urbanistički plan uređenja (UPU) je odobren u srpnju 2012. godine te su ishođene pravomoćne lokacijske dozvole za sve prometnice. Područje je definirano kao S zona – izgradnja stambenih prostora s mogućim objektima za poslovnu aktivnost. Na lokaciji je dopuštena gradnja dvojnih i trojnih kuća.

Maksimalno ograničenje tlocrta iznosi  30 posto  veličine građevinske čestice.
Propisana visina zgrade obuhvaća: podrum + prizemlje + prvi kat + potkrovlje.

PROJEKT U BROJKAMA KOJE SE ODNOSE NA 43.995 m² VLASNIŠTVA

Površina građevinskog zemljišta: 41.200 m².
Od toga, javne površine (unutarnje prometnice i zaštitno zelenilo): oko 4.500 m².
Maksimalna bruto razvijena površina projekta: 45.900 m².
U sklopu projekta, planirana je izgradnja 37 vila.