OPIS PROJEKTA

Prodaja zemljišta na dvjema izuzetnim lokacijama: u Guštinima na česticama površine 10.000 do 15.000 m²  te u Trvižu na površinama od 12.524 i 40.789 m².

Projekti su razvijeni kao cjelina, iako se svaka od sedam stancija s gostinjskom kućom, bazenom i pripadajućim zemljištem može tretirati pojedinačno.

Svaka stancija je i posebno društvo s imenom stancije.

Prilikom projektiranja, njegovao se tradicionalni stil i lokalna arhitektura te osnovne značajke krajolika.